Foreningens vision søges realiseret ved at arbejde helhedsorienteret med fire kerneområder inden for fred – aktivisme, forskning-og undervisning, innovation og formidling.

En af foreningens prioriteter er oprettelse af et internationalt Fredsby-kontor delvist drevet af frivillige, hvor borgere, politikere, embedsfolk, erhvervsfolk, NGO’er og iværksættere kan mødes for at udvikle lokale aktiviteter og varetage forbindelsen til andre fredsbyer.