Fredsmuseum

Foreningen vil arbejde for etablering af et fredsmuseum i Aalborg, til formidling af den viden og det engagement der samles omkring verdensmål nr. 16 Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Fredsmuseet er i udgangspunktet identisk med foreningens hjemmeside – alment tilgængeligt med relevant information. På sigt etableres et virtuelt museum som forbindelsesled til de øvrige fredsbyer og til FN’s institutioner.

I sin endelige form er Fredsmuseet en bygning, som samler de aktiviteter og formidler den viden som akkumuleres i projektet.

Kontaktperson: Niels Erik Thomsen, net@fredsbyaalborg.dk

Fredsby Aalborg

+45 6014 8910
bestyrelsen@fredsbyaalborg.dk