Vision

Aalborg tror på et fælles ansvar

Foreningens mål for Aalborg og Nordjylland er at inspirere og motivere byens borgere, erhvervsliv og administration til at støtte opbygningen af en stærk platform for lokalt og internationalt fredsarbejde.

Aalborg skal være kendt for sit fredsarbejde og være det oplagte sted at henvende sig når man vil kikke i krystalkuglen og arbejde for fred og bæredygtig udvikling.

Aalborg har flotte historiske referencer som initiativtager til internationalt samarbejde. Byen har en lang tradition for venskabsbyer og har helt enestående lagt navn til to store dokumenter om bæredygtighed – Aalborg Charter og Aalborg Commitments.

Foreningen vil søge at motivere Byråd og Regionsråd til at indmelde Aalborg og Nordjylland i relevante internationale netværker – Global Compact, Global Compact Cities m.fl.

Vi foreslår at Aalborg tilføjer et nyt fokus til sin internationale strategi og udvider venskabsbybegrebet til et Fredsby-samarbejde.

Camilla Brückner

Direktør for FN’s Udviklingsprogram UNDP’ nordiske kontor udtrykker:

”Verdensmål nr. 16 er et af de mest kontroversielle mål men samtidig et af de vigtigste. Det handler om samfundets indretning, om forholdet mellem stat og borger, om statens rolle og funktion, om bekæmpelse af korrupton og terrorisme, om sammenhængen mellem sikkerhed og udvikling, om menneskerettigheder og international retsorden og om reformer af de globale institutioner”.

Foreningens vision søges realiseret ved at arbejde helhedsorienteret med fire kerneområder inden for fred – aktivisme, forskning-og undervisning, innovation og formidling.

En af foreningens prioriteter er oprettelse af et internationalt Fredsby-kontor delvist drevet af frivillige, hvor borgere, politikere, embedsfolk, erhvervsfolk, NGO’er og iværksættere kan mødes for at udvikle lokale aktiviteter og varetage forbindelsen til andre fredsbyer.

Foreningens vision uddybes i de vedlagte dokumenter:

Fredsby Aalborg

+45 6014 8910
bestyrelsen@fredsbyaalborg.dk