4 hjørnesten

Vores vision er at udvikle Aalborg og Nordjyllands eget fredsarbejde inden for fire hjørnestene. Omkring hver hjørnesten er der samlet en gruppe mennesker og der er igangsat initiativer. De fire hjørnestene er alle sider af samme sag, men fysisk kan de ligge forskellige steder – sættes i gang hver for sig og køre med forskellige hastigheder. På et tidspunkt kan de i et vist omfang smelte sammen.

Engager dig

Medlemskab af Fred i Verden – Fredsby Aalborg er åbent for alle interesserede. Foreningen har fastsatte minimumssatser for kontingenter dog uden en maksimumsats, for at tilskynde donationer fra medlemmer. Ved indmeldelse bestemmer du derfor selv din kontingentsats, så længe den opfylder minimumskravet herunder.

Fredsby Aalborg

+45 6014 8910
bestyrelsen@fredsbyaalborg.dk