Persondatapolitik

Dataansvar

Fred i Verden – Fredsby Aalborg – herefter Fredsby Aalborg – tager databeskyttelse alvorligt.

Fredsby Aalborg er dataansvarlig i henhold til den fælleseuropæiske Persondataforordning, og Fredsby Aalborg sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse hermed. Inden for dette ansvar behandles modtagne data af Fredsby Aalborg bestyrelse og udvalg. I det omfang data deles med andre sker det inden for rammerne af en databehandleraftale, der beskytter dine data.

Fredsby Aalborg beder ikke om persondata ud over kontaktoplysninger. Vi beder om at andre persondata ikke tilgår Fredsby Aalborg.

Fredsby Aalborg kan kontaktes på bestyrelsen@fredsbyaalborg.dk

Behandling af persondata

Fredsby Aalborg sikrer fair og transparent databehandling, og vi beder dig alene om at stille dine kontaktoplysninger til rådighed for os, med henblik på at kunne administrere din indmeldelse i foreningen og i forbindelse med tilmeldinger til udvalg og arrangementer. Det indbefatter at give dig besked om f.eks. starttidspunkt og ændringer af det, du har tilmeldt dig og efterfølgende at indhente din evaluering. Med mindre du angiver det modsatte, vil vi også bruge dine kontaktoplysninger til at holde dig orienteret om foreningens gøren gennem vores faste nyhedsbreve.

Fredsby Aalborg opbevarer dine kontaktoplysninger i op til 10 år, men du kan til hver en tid bede os om at slette dine data.

Ændres dine kontaktoplysninger modtager vi gerne besked herom, og du kan kontakte os, hvis du har ændringer der skal noteres.

Sikkerhed

Fredsby Aalborg har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Samtykke & rettigheder

Med din indmeldelse i Fredsby Aalborg giver du dit samtykke til, at Fredsby Aalborg modtager dine persondata (kontaktinformationer) som dataansvarlig, og at Fredsby Aalborg

  • kan anvende disse data i administrationen af foreningen og dens tilbud.
  • kan benytte disse data til at informere dig om nyheder, arrangementer mv. indenfor foreningens rammer.
  1. Persondataforordningen har jeg ret til:
  • at anmode Fredsby Aalborg om indsigt, berigtigelse eller sletning af personoplysninger, når det, jeg er tilmeldt, er afsluttet.
  • at modtage de personoplysninger, jeg har afgivet. Dette i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Fredsby Aalborg

+45 6014 8910
bestyrelsen@fredsbyaalborg.dk