Fredsaktivisme

Foreningen støtter alle de formelle og uformelle aktiviteter der knytter sig til arbejdet for fred. Foreningen er selv aktiv ved en række arrangementer omkring FN’s Internationale Fredsdag, Folkeuniversitetet, Bæredygtighedsfestivalen mm.

Den vigtigste drivkraft for fred er individer som i fælleskab arbejder for fred.

Foreningen vil søge at etablere et større fokus på internationalt fredsarbejde og gøre det attraktivt og meningsfuld at være med i arbejdet for Verdensmål 16 Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Vi vil inspirere til lokalt samarbejde mellem foreninger, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, offentlige institutioner og aktive borgere i arbejdet for fred. Vi vil arbejde for vidensdeling, fælles synliggørelse, teknisk støtte – og et højt aktivitetsniveau.

Kontaktperson: Signe Mommsen, sm@fredsbyaalborg.dk

Fredsby Aalborg

+45 6014 8910
bestyrelsen@fredsbyaalborg.dk