Fredscontainer

 

Inspirationsmateriale til brug i Fredscontaineren

I Fredsby Aalborg er vi utrolig glade for vores ‘Fredscontainer’ med en udstilling om konflikter og konflikthåndtering i børnehøjde. Formålet med udstillingen i containeren er at normalisere konflikter og skabe opmærksomhed på at konflikter altid vil ske. Den gør opmærksom på, at det er vores reaktioner på konflikter, der har en betydning for om den optrappes eller forløser sig. Udstillingen kan hjælpe børn til at forstå baggrunden for, hvorfor konflikter optrappes, og hvordan børnene kan handle, når dette sker.

Nedenfor findes inspirationsmaterialet. Dette inspirationsmateriale er til dig, når du vil planlægge din undervisning om konflikthåndtering og bruge Fredscontaineren. Inspirationsmaterialet indeholder en beskrivelse af containerens udstilling og forslag til opgaver, du kan sætte i gang med din klasse.

Inspirationsmaterialet findes her: Fredscontaineren_Inspirationskatalog

Udsendelse om Fredscontaineren, den skabelse, formål og virke kan ses her: (2784) Fredscontaineren – Fredsby Aalborg – YouTube