Fredsinnovation

Foreningen vil søge at inspirere innovative kræfter i erhvervsliv, civilsamfund og administration til et målrettet samarbejde – om nye løsninger og nye produkter i arbejdet for fred.

Der er i Aalborg en bred opbakning til byens vision som foregangsby for bæredygtighed, innovation og iværksætteri. Fredsby Aalborg vil inspirere til partnerskaber på tværs, i arbejdet for Verdensmål nr. 16 Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Foreningen vil medvirke til at udbygge interessen for fredsinnovation og fredsøkonomi og være med til at pege på de samarbejds- og forretningsmuligheder der ligger arbejdet for fred og bæredygtig udvikling.

Kontaktperson: Steffen Holme Helledie, she@fredsbyaalborg.dk

Fredsby Aalborg

+45 6014 8910
bestyrelsen@fredsbyaalborg.dk