Hvem er vi?

Fred i verden, bæredygtig udvikling og fælles ansvar

Foreningens navn er Fred i Verden – Fredsby Aalborg.

Fredsby Aalborg tror på et fælles ansvar og på at den enkelte borger kan gøre en forskel. Foreningen arbejder for fred i verden med fredelige midler, for en afbalanceret fordeling af jordens ressourcer og for en bæredygtig udvikling med langt perspektiv.

Der findes ikke noget større mål eller mere motiverende dagsorden at være sammen om. Vi vil gøre arbejdet for fred til hele byens projekt – og det skal være både sjovt og indholdsrigt.

Foreningens målsætning er en del af FN’s 17. Verdensmål for bæredygtig udvikling – først og fremmest Verdensmål nr. 16 Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

– en del af Fredsby Aalborg

Fredsby Aalborg har en politisk dagsorden uden at være partipolitisk. Vi arbejder for at opbygge en stærk base til lokalt og internationalt fredsarbejde hvor alle har glæde og nytte af at være med. Vi modtager ikke politiske partier som medlem men vil opfordre organisationer, erhvervsvirksomheder, myndigheder og enkeltpersoner til at samles i foreningen.

Fredsby Aalborg

+45 6014 8910
bestyrelsen@fredsbyaalborg.dk