Udvalg

Fredsaktivisterne

Fredsaktivisterne er en aktiv og åben gruppe medlemmer som bl.a. står for arrangementer på FN’s Internationale Fredsdag. Gruppen tager initiativer til samarbejde med folkeskoler, fredsløb, koncerter, udstillinger mv. Gruppen har jævnlige møder og søger aktivt flere interesserede medlemmer.

Kontaktperson: Allan Vokstrup, fredsdag@fredsbyaalborg.dk

Engager dig

Medlemskab af Fred i Verden – Fredsby Aalborg er åbent for alle interesserede. Foreningen har fastsatte minimumssatser for kontingenter dog uden en maksimumsats, for at tilskynde donationer fra medlemmer. Ved indmeldelse bestemmer du derfor selv din kontingentsats, så længe den opfylder minimumskravet herunder.

Fredsby Aalborg

+45 6014 8910
bestyrelsen@fredsbyaalborg.dk