Bestyrelsen

Niels Erik Thomsen

Friis & Moltke, Formand
net@fredsbyaalborg.dk

Er initiativtager til projektet og til foreningen – Fred i Verden – Fredsby Aalborg. Niels Erik er udlært murer og Arkitekt MAA. Har i 32 år arbejdet hos Friis & Moltke Architects, heraf de sidste 23 år som medindehaver. Niels Erik har trukket sig tilbage i 2017. Niels Erik har skrevet den vision som indrammer foreningen og samlet den interimsbestyrelse som har været afgørende for projektets igangsætning. Niels Erik er valgt som foreningens første formand.

Signe Mommsen

Tolk, Udviklingsarbejde
sm@fredsbyaalborg.dk

Signe er Cand. mag i fransk og etnografi og MA i Internationale Relationer. Signe har tidligere arbejdet i udlandet for Læger uden Grænser, UNDP – FN’s udviklingskontor og Carl Bro International. Signe arbejder i dag som oversætter og tolk. Signe mener Aalborg har et virkeligt potentiale som fredsby og vil gerne være med til at udfolde potentialet. Signe vil gerne være med til at knytte kontakter til byer i udlandet – der arbejder for fred.

Nidal Seide

Kulturkonsulent og formidler
Cand.Scient.bibl

Nidal er kulturkonsulent og arbejder for at bygge bro mellem forskellige kulturer. Med speciale i afklaring af ”Den kulturelle tavse viden”. Emner som uddannelsessystemer, organisering af viden og tværkulturel kommunikation danner baggrund for afklaring af den kulturelle tavse viden i specialet.  Hun arbejder for at bane vejen til fred via sin formidling og aktiv samfundsdeltagelse.  

Nidal har en aktiv historie på integrationsområdet. Hun sidder i Integrationsrådet i Aalborg Kommune. Hendes passion ligger i at formidle dansk kultur til udlændinge for at åbne døre til et fælles sprog samt at skabe en ligeværdig dialog mellem lokale og internationale.  Nidal arbejder for at integrere udlændinge på det danske arbejdsmarked og i samfundet via sine workshops om interkulturel kommunikation og individuel coaching. Hun har 30 års erfaring med at holde foredrag om emner som identitetsopbygning, kulturmødet V kulturchok. Nidal brænder for kommunikation og tværkulturel kompetenceopbygning

Steffen Holme Helledie

UCN, Sport og Events 

Steffen er Adjunkt på professionshøjskolen UCN – University College Nordjylland og underviser på studieretningen Serviceøkonom med speciale i Sport og Events. Steffen er uddannet fra AAU og et kinesisk universitet – med speciale i Innovation. Steffen ser en klar relation mellem Fredsby Aalborg og nogle af de aktiviteter og drømme de har på UCN generelt – og på Innovation- og Entreprenørskabsuddannelsen i særdeleshed. Steffen mener De 17 Verdensmål vil give uendelig mange perspektiver for innovation.

Mia Brøndgaard Andersen

Programansvarlig YFU Danmark, Cand.soc i Development & International Relations 

Mia arbejder som programansvarlig i NGO’en Youth For Understanding (YFU), hvor hun arbejder for at skabe en fredeligere verden gennem interkulturel og mellemfolkelig forståelse. Hun er uddannet cand.soc i Development & International Relations ved Aalborg Universitet fra 2020. Mia har opholdt sig flere år i Sydamerika hvor hun har arbejdet med kvinderettigheder i Argentina og skrevet kandidatspeciale i Colombia om fredsprocessen i landet. Derudover har hun studeret et semester med fokus på fredsstudier ved University of Saskatchewan i Canada. Igennem sit studie har Mia skrevet flere længere projekter og artikler om fred og konfliktløsning. Mia ønsker at få sat øget fokus på nødvendigheden af fredsforskning på uddannelsesinstitutionerne og samtidig ønsker hun at skabe interesse for begrebet ”fred” og fredsstudier blandt unge og studerende.

 

Kjeld Lanng

Kjeld er cand.phil. i samfundsfag fra Aalborg Universitet med speciale indenfor freds- og konfliktforskning, master i konfliktmægling fra Københavns Universitet og har forskellige lederuddannelser, herunder på europæisk og nordisk plan. Han har mange års erfaring som HR-chef indenfor forskning og uddannelse og med praktisk konfliktmægling.Kjeld arbejder nu freelance og driver desuden et lille træværksted i Hasseris. Kjeld er aktiv i flere organisationer med fokus på bl.a. fredsarbejde, men også på bredt internationalt udviklingssamarbejde, fx i Afrika. Kjeld fokuserer på freds- og konfliktforskning, mediation og hvordan man kan skabe den fornødne politiske og folkelige opbakning bag Fredsby Aalborg, bl.a. gennem oplysende og kulturelle aktiviteter og samarbejdsprojekter. Han håber det snart lykkes at skabe et “Fredens Hus” i Aalborg og at byen og regionen er med på at være mere aktive i fredsarbejdet. Kjeld indgår gerne i både lokalt og internationalt samarbejde og ser gode perspektiver i at bygge på erfaringerne fra andre “Peace Cities”, men også i at finde en særlig Aalborg/ Nordjylland-vinkel på indsatsen for fred i verden. 

Fredsby Aalborg

+45 6014 8910
bestyrelsen@fredsbyaalborg.dk