Bestyrelsen

Antje Gimmler

AAU, Center for Anvendt Filosofi
ag@fredsbyaalborg.dk

Antje er professor på AAU, Humanistisk Fakultet – Institut for Læring og Filosofi. Antje er Dr. Phil og fra Stuttgard i Tyskland og leder af Center for Anvendt Filosofi med 350 studerende og et optag på 70 studerende om året. Antje er vores kontakt til AAU, en mulighed for dialog med de studerende – for at udbrede interessen for Fredsby Aalborg på AAU og for at koble aktuelle aktiviteter på universitetet sammen med projektet. Antje har samtidig kontakter til danske og internationale kolleger som kan være værdifulde for Fredsby Aalborg.

Mia Brøndgaard Andersen

Cand.soc i Development & International Relations 
mba@fredsbyaalborg.dk

Mia er uddannet cand.soc i Development & International Relations ved Aalborg Universitet. Mia har opholdt sig flere år i Sydamerika hvor hun har arbejdet med kvinderettigheder i Argentina og skrevet kandidatspeciale i Colombia om fredsprocessen i landet. Derudover har hun studeret et semester med fokus på fredsstudier i Canada. Igennem sit studie har Mia skrevet flere længere projekter om fred og konfliktløsning. Mia ønsker at få sat øget fokus på nødvendigheden af fredsforskning på uddannelsesinstitutionerne og samtidig ønsker hun at skabe interesse for begrebet ”fred” og fredsstudier  blandt unge og studerende.

Niels Erik Thomsen

Friis & Moltke, Formand
net@fredsbyaalborg.dk

Er initiativtager til projektet og til foreningen – Fred i Verden – Fredsby Aalborg. Niels Erik er udlært murer og Arkitekt MAA. Har i 32 år arbejdet hos Friis & Moltke Architects, heraf de sidste 23 år som medindehaver. Niels Erik har trukket sig tilbage i 2017. Niels Erik har skrevet den vision som indrammer foreningen og samlet den interimsbestyrelse som har været afgørende for projektets igangsætning. Niels Erik er valgt som foreningens første formand.

Steffen Holme Helledie

UCN, Sport og Events (Næstformand)
she@fredsbyaalborg.dk

Steffen er Adjunkt på professionshøjskolen UCN – University College Nordjylland og underviser på studieretningen Serviceøkonom med speciale i Sport og Events. Steffen er uddannet fra AAU og et kinesisk universitet – med speciale i Innovation. Steffen ser en klar relation mellem Fredsby Aalborg og nogle af de aktiviteter og drømme de har på UCN generelt – og på Innovation- og Entreprenørskabsuddannelsen i særdeleshed. Steffen mener De 17 Verdensmål vil give uendelig mange perspektiver for innovation.

Signe Mommsen

Tolk, Udviklingsarbejde
sm@fredsbyaalborg.dk

Signe er Cand. mag i fransk og etnografi og MA i Internationale Relationer. Signe har tidligere arbejdet i udlandet for Læger uden Grænser, UNDP – FN’s udviklingskontor og Carl Bro International. Signe arbejder i dag som oversætter og tolk. Signe mener Aalborg har et virkeligt potentiale som fredsby og vil gerne være med til at udfolde potentialet. Signe vil gerne være med til at knytte kontakter til byer i udlandet – der arbejder for fred.

Fredsby Aalborg

+45 6014 8910
bestyrelsen@fredsbyaalborg.dk