Bestyrelsen

Niels Erik Thomsen

Friis & Moltke, Formand
net@fredsbyaalborg.dk

Er initiativtager til projektet og til foreningen – Fred i Verden – Fredsby Aalborg. Niels Erik er udlært murer og Arkitekt MAA. Har i 32 år arbejdet hos Friis & Moltke Architects, heraf de sidste 23 år som medindehaver. Niels Erik har trukket sig tilbage i 2017. Niels Erik har skrevet den vision som indrammer foreningen og samlet den interimsbestyrelse som har været afgørende for projektets igangsætning. Niels Erik er valgt som foreningens første formand.

Mia Brøndgaard Andersen

Cand.soc i Development & International Relations 
mba@fredsbyaalborg.dk

Mia er uddannet cand.soc i Development & International Relations ved Aalborg Universitet. Mia har opholdt sig flere år i Sydamerika hvor hun har arbejdet med kvinderettigheder i Argentina og skrevet kandidatspeciale i Colombia om fredsprocessen i landet. Derudover har hun studeret et semester med fokus på fredsstudier i Canada. Igennem sit studie har Mia skrevet flere længere projekter om fred og konfliktløsning. Mia ønsker at få sat øget fokus på nødvendigheden af fredsforskning på uddannelsesinstitutionerne og samtidig ønsker hun at skabe interesse for begrebet ”fred” og fredsstudier  blandt unge og studerende.

Søren Jensen

Cand.mag.ccg og ansvarshavende redaktør TV-Fritid

Med titlen cand.mag.ccg kan jeg med andre ord kalde mig for socialantropolog og har i mange år arbejdet med projekter der involverede udsatte grupper. Jeg har sideløbende, som freelance journalist, lavet folkeoplysning for Europa-Nævnet og interviewet et hav af politikere og samfundseksperter om EU relaterede emner, og er i dag endt med at være leder af tv-stationen TV-Fritid. Interessen for fred og fredsforskning kommer delvist fra studierne på AAU om etnicitet og folkevandring, men også fra egne rejser til flygtningelejren Eidomeni og Mellemøsten. Verden har brug for mere viden om hvad der forener os frem for mere polarisering. Derfor er Aalborg Fredsby et relevant og vigtigt projekt for mig. 

Steffen Holme Helledie

UCN, Sport og Events (Næstformand)
she@fredsbyaalborg.dk

Steffen er Adjunkt på professionshøjskolen UCN – University College Nordjylland og underviser på studieretningen Serviceøkonom med speciale i Sport og Events. Steffen er uddannet fra AAU og et kinesisk universitet – med speciale i Innovation. Steffen ser en klar relation mellem Fredsby Aalborg og nogle af de aktiviteter og drømme de har på UCN generelt – og på Innovation- og Entreprenørskabsuddannelsen i særdeleshed. Steffen mener De 17 Verdensmål vil give uendelig mange perspektiver for innovation.

Signe Mommsen

Tolk, Udviklingsarbejde
sm@fredsbyaalborg.dk

Signe er Cand. mag i fransk og etnografi og MA i Internationale Relationer. Signe har tidligere arbejdet i udlandet for Læger uden Grænser, UNDP – FN’s udviklingskontor og Carl Bro International. Signe arbejder i dag som oversætter og tolk. Signe mener Aalborg har et virkeligt potentiale som fredsby og vil gerne være med til at udfolde potentialet. Signe vil gerne være med til at knytte kontakter til byer i udlandet – der arbejder for fred.

Sofie Mølkjær Zehngraff

Stud.mag i Dansk med tilvalg i Journalistisk Formidling 

Sofie er i færd med at uddanne sig til journalist ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus. Derudover er hun ved at færdiggøre en deltidsuddannelse i nutidskunst fra Kunsthal Nord. 

I løbet af Sofies mange år i Aalborg, har hun produceret en række podcasts om Aalborgs lokalhistorie med fokus på kollektiv bevidsthed. 

Sofie ønsker at bidrage til at udbrede kendskabet til Aalborg som fredsby. 

Fredsby Aalborg

+45 6014 8910
bestyrelsen@fredsbyaalborg.dk