Foreningen

Vi har dannet en forening – som den bedste ramme omkring vores initiativ. Foreningens formål er iht. vedtægterne ”at arbejde for fred i verden med fredelige midler – med udgangspunkt i FN og FN’s institutioner”. Foreningens målsætning er efterfølgende blevet en del af FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling – 2030 målene og arbejdet for fred i Verden er blevet til Verdensmål nr. 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-9 personer som er den gruppe mennesker der for et år ad gangen skal stå i spidsen for fredsarbejdet. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger således formand og næstformand blandt sine medlemmer. Bestyrelsen modtager ikke honorar eller anden godtgørelse for deltagelse i bestyrelsesarbejdet.

Foreningen er nystartet og har indtil den første generalforsamling i juni 2018 været ledet af initiativtageren Niels Erik Thomsen og en interimsbestyrelse. For perioden 2019-2020 er valgt en bestyrelse på 5 medlemmer som har konstitueret sig med Niels Erik Thomsen som formand og Steffen holme Helledie som næstformand.

Bestyrelsen er sammensat med god diversitet og alsidige kompetencer. Den mødes ca. en gang hver måned for at drøfte foreningens strategi og aktiviteter.

Bestyrelsen

Anja Gimmler
Mia Brøndgaard Andersen
Niels Erik Thomsen
Signe Mommsen
Steffen Holme Helledie

Fredsby Aalborg

+45 6014 8910
bestyrelsen@fredsbyaalborg.dk