Fredsby Aalborg er stolte af at kunne meddele, at foreningen har modtager en flot bevilling fra Spar Nord Fonden på 130.000 kroner til arbejdet for et nordjysk Fredsmuseum i Aalborg.

Foreningen har ansøgt om et treårigt samarbejde med Spar Nord Fonden og Fonden har hermed bevilget midlerne til projektets igangsættelse. Fredsby Aalborg ønsker at skabe et attraktivt museum og oplevelsescenter med særlig fokus på børn og unge.

Projektet er inspireret af visionære fredsmuseer andre steder i verden som for eksempel Nobels Fredscenter i Oslo, Memorial de Caen i Frankrig og Hiroshima Peace Memorial Museum.

Bestyrelsesformand i Fredsby Aalborg Niels Erik Thomsen udtaler:

”Vi mener at et lignende museum kan ligge i Aalborg. Det kan gavne fredsarbejdet lokalt, men også tiltrække besøgende langvejs fra og sætte Aalborg på verdenskortet – i den vigtigste dagsorden af alle”.

I første omgang skal formatet testet i samarbejde med Nordjyske Museer, som har sagt god for en prøveudstilling i Aalborg Historiske Museum. Forarbejdet til udstillingen starter i sommeren 2021.

Det langsigtede mål for Fredsby Aalborg er at etablere et aktivt Fredsmuseum med særligt fokus på børn og unge, at arbejde for Aalborg som Fredsby og samtidig tilskynde politikerne til at indmelde Aalborg i eksisterende internationale netværk af byer – med vedvarende fokus på FN’s Verdensmål 16 Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Foreningens udgangspunkt er, at alle mennesker kan arbejde for fred og retfærdighed. Vi vil medvirke til at skabe rum for aktiviteter, der motiverer byens borgere – særligt børn og unge – til at arbejde for fremtidens fred – lokalt og internationalt.

Fredsby Aalborgs aktiviteter kan være netværksarbejde og partnerskaber, forskning, foredrag, musik og sang, kunst med budskaber, teater, film m.m. Fredsby Aalborg har allerede taget initiativ til væsentlige aktiviteter og arrangementer inden for flere af områderne og har ideer til mange flere.

Det er vores mål, at Fredsmuseet i Aalborg skal opbygges professionelt, favne især de unge og etableres i egne fysiske omgivelser, når der bliver politisk og økonomisk mulighed for det. For at nå dertil har vi brug for medspillere, både fonde, myndigheder og erhvervsliv – ikke mindst Nordjyske Museer.

Vi ser derfor samarbejdet med Spar Nord Fonden som en vigtig byggesten i arbejdet, med mulighed for både fremdrift og legitimitet“, fortæller Niels Erik Thomsen.