Krigen i Ukraine gør vores arbejde uhyggelig aktuelt, i en sag vi gerne havde været foruden. Krig er en uacceptabel løsning på enhver konflikt men også efter denne krig bliver der skår der skal klinkes og venskaber der skal genoprettes. Vi vil nu og fremadrettet arbejde for dialog og venskab som den eneste langtidsholdbare vej til fred.

 

”Fredscontaineren” på Budolfi Plads

 

 

Fredsby Aalborg har som en sine væsentligste aktiviteter i 2022 etableret en mobil containerudstilling om konfliktløsning og – forebyggelse. Fredscontaineren er støttet af Spar Nord Fonden og Nordjyske Museer og tilrettelagt af Oplevelsesdesigner Malene Agermose.

 

Containeren er et skridt på vejen mod et ”Fredens Hus” og indeholder en sanselig udstilling – med børn og deres erfaringer i centrum. Emnet er desværre mere aktuelt nu end da vi startede på projektet for et halvt år siden.

Det er børn fra Herningvej Skole der sammen med kunstnerne Mette Boje Røgild og Christina Thomsen har udsmykket containeren. Malene Agermose har lagt stor vægt på at samarbejde med børn under udarbejdelsen af indholdet.

Efter indvielsen på Råt&Godt er containeren nu på vej rundt til en række af byens folkeskoler, så børn og lærere sammen og hver for sig inspireres til at tale om konflikter – og hvordan de kan løses fredeligt.

 

I ugerne 26-28 vil containeren være opstillet på Budolfi Plads foran museet – hvor den kan besøges af målgruppen og deres voksne venner.

 

 

 

Bestyrelsen – konstituering og strategi

 

Den nye bestyrelse har afholdt sit første bestyrelsesmøde og konstitueret sig – med Niels Erik som fortsættende formand og Signe som fortsættende næstformand. Steffen er forsat kasserer og Mia fortsat SoMe leder. Kjeld Richter Mikkelsen fortsætter som revisor.

 

Vi har fået to nye og yderst kompetente medlemmer i bestyrelsen – Nidal Seide og Kjeld Lanng. Deres flotte CV ligger på foreningens hjemmeside i opslaget om ”Bestyrelsen”.

 

Nuværende bestyrelse:

Niels Erik Thomsen                                  Arkitekt (formand)

Signe Mommsen                                      Sprog, Udviklingsarbejde (næstformand)

Steffen Holme Helledie                            UCN, Sport og Events (kasserer)

Mia Brøndgaard Andersen                      Programansvarlig, speciale i fredsstudier (SoMe leder)

Kjeld Lanng                                              Samfundsfag, Konfliktmægler

Nidal Seide                                               Kulturkonsulent og formidler

 

Foreningens målsætning er senest præciseret som nedenstående.

Bestyrelsen samles primo juni til strategidag hvor vi vil drøfte hvordan vi fortsat fører målsætningen ud i livet.

 

  1. Et ”Fredens Hus” i Aalborg – med særlig fokus på børn og unge
  2. Aalborg og Nordjylland som Fredsby – og deltager i internationale netværker

 

Et af foreningens langsigtede mål er etablering af et Fredens Hus i Aalborg. Målet er et aktivt fredshus hvor børn, unge – og ældre, kan beskæftige sig med emnet fred ud fra alverdens vinkler – egne fortællinger, det internationale udsyn, historiens vingesus, musik, teater, film, spil, animationer og alt hvad vi ikke har tænkt på endnu.

Vi mener Aalborgs DNA skal findes i arbejdet for fred i Verden – vi skal definere os selv som Fredsby og melde os ind i de internationale netværk af fredsbyer der allerede findes.”

 

 

Har du lyst til?

 

Foreningen henvender sig i høj grad til unge mennesker og ikke mindst til undervisningsinstitutioner. Foreningen henvender sig også til ældre medborgere med lyst til at dyrke deres kulturelle interesse og samtidig gøre en forskel.

Vi arbejder i en god dialog med politikerne – begge vores mål indebærer en stor politisk velvilje, på tværs af alle politiske partier

Vi laver det vi har lyst til og det vi har ressourcer til – og vi tager gerne imod mennesker som har lyst til at være med.

 

Film – med til udbygge vores samarbejde med Biffen om filmklub og festival med meningsfulde film for børn, unge – og ældre.

Musik – med til tage initiativer til musikarrangementer med fred og international forståelse som omdrejningspunkt.

Kulturelle arrangementer – med til tage initiativ til samarbejde omkring foredragsaftener, tema-arrangementer, teater mm., som taler ind i vores dagsorden

Sociale medier – med til varetage og udvikle vores kommunikation.

Presse, radio og TV – med til udvikle vores tilknytning til trykte medier, lokalt TV- og radio..

Internationale arbejde – vil du udvikle vores kontakt til andre Fredsbyer?

 

I kan lære os at kende på foreningens hjemmeside og Facebookside – hvor I også kan melde jer ind i foreningen.

Hvis du eller en af dine venner vil høre mere så giver vi gerne en kop kaffe på din yndlingscafé.