Vi håber I stadig er raske og har det godt i de mange Fredsby Aalborg – hjem.

Foreningens arrangementer i forbindelse med fejring af FN’s Internationale Fredsdag i september er hårdt ramt af Coronakrisen og vi er desværre nødt til at meddele en række aflysninger. Der er heldigvis også lyspunkter.

Bestyrelsen er begyndt på de daglige aktiviteter under hensyntagen til pandemien. I vil høre fra os løbende.

Foreningens overordnede formål er forsat at gøre Aalborg og Nordjylland kendt som Fredsby og inspirere byens borgere til lokalt og internationalt fredsarbejde.

Vi arbejder på at samle bred politisk opbakning til at indmelde byen og landsdelen i internationale netværker for fred.

Fredskoncerten i Musikkens Hus er aflyst

Koncerten skulle være en markering af FN’s Internationale Fredsdag – arrangeret i et enestående samarbejde mellem Aalborg Symfoniorkester, Goldschmidts Musikakademi Aalborg. Herningvej Skole og Fredsby Aalborg.

En gruppe fredaktivister fra foreningen har gjort et fantastisk flot koordineringsarbejde.

Se venligst aflysningen fra Musikkens Hus. Der er samtidig en anvisning på at få returneret billetudgiften.

Fredsfest i Aalborg Øst er aflyst

Herningvej Skole er årets ”Fredsskole” og skulle være centrum for en række bydelsaktiviteter i anledning af Fredsdagen. Foreninger i bydelen, Kvartersværkstedet og Boligforeningen Himmerland var en del af det store arrangement.

Deltagelse i Bæredygtighedsfestivalen er aflyst

Foreningen havde i 2019 en markedsbod hvorfra vi førte dialog om foreningens budskaber.

Vi havde før krisen besluttet en deltagelse i NGO’ernes fælles markedsområde.

Emneugen om fred gennemføres på Herningvej Skole

Skolen gennemfører sin emneuge om fred for alle klassetrin. Elevernes arbejde kan munde ud i mindre arrangementer som i begrænset omfang har offentlig adgang.

”Rullende engle” som budbringer og formidlere af fred – bliver måske gennemført på Havnefronten.

De ”Rullende Engle” er udført af kunstner Benthe Marit Norheim og senest anvendt som fredsevent februar 2020 i anledning af 75 årsdagen for bombningen af Dresden under 2. verdenskrig. Englene føres med en ledsager rundt blandt publikum til samtaler om fred og håb, konflikt og fortvivlelse.

Samarbejdet med Folkeuniversitetet fortsætter

Bestyrelsen har netop afholdt møde med Folkeuniversitetet mhp. en ny foredragsrække i foråret 2021. Vi arbejder med forskellige emner og vil med glæde modtage forslag fra medlemmerne.

Folkeuniversitetet tilbyder en attraktiv rabat på 25% til foreningens medlemmer til en række foredrag i efteråret:

Kæmp for kloden / 1 foredrag med professor, ph.d. Vincent F. Hendricks / 04.11
Velkommen til fremtiden / 3 foredrag med folk fra Instituttet for Fremtidsforskning / Start 12.11

Valg i USA / 3 foredrag (med bl.a. journalist David Trads) / Start 21.09
Vores europæiske hus / 3 foredrag med mag.art., ph.d. Birgitte Krejsager / Start 23.09

Klima i fortid, nutid og fremtid / 5 foredrag / Start 30.09

Ytringsfriheden til forhandling / 1 foredrag med lektor Ejvind Hansen / 21.10
Mellem orkaner og klimaforandringer / 1 foredrag med meteorolog, klimaexpert Jesper Theilgaard / 19.11

Procedure:
Gå ind på www.fuaalborg.dk

Vælg linket ’Specialaftaler’ nederst
Indtast aftalekode 20-793 i det grå felt

Lav tilmelding til særpris

Hvis I har lyst til at bidrage med synspunkter til foreningens arbejde er I meget velkomne til at sende et skriv til undertegnede.

På bestyrelsens vegne

Niels Erik