Kære alle,

Vi har tre vigtige meddelelser som emne for dette nyhedsbrev.

 

Alle forårets foredrag – har ny dato!

 • ”Er Verdensborgerskab vejen til fred i Verden” med Professor Antje Gimmler er udsat til den 22.04 kl. 17.00 på Trekanten, Sebbersundvej 2a, 8220 Aalborg Ø.
 • ”Kan arbejdet for fred kombineres med klimaaktivisme” med klimaaktivist Esther Kjeldahl er udsat til den 26.04 kl. 17.00 på Trekanten
 • ”Manden der ville reparere Verden med musik” med Musiker og fredsforkæmper Henrik Goldschmidt er udsat til 03.05 kl. 17.00 på Trekanten

 

Takket være et flot sponsorat fra Gudrun & Palle Mørchs Mindefond er der gratis adgang til foredragene men husk at tilmelde jer på

https://fuaalborg.dk/aalborg/program/kultur-sociologi-og-samfund/fred-i-verden-hvordan-2111-074

 

Generalforsamling, 22. marts 2021, kl. 19 – 20.30

Vinteren går på hæld og bestyrelsen vil hermed gerne indkalde til den årlige generalforsamling i Fred i Verden – Fredsby Aalborg.

 

Generalforsamlingen var planlagt til at skulle efterfølge ”Årets Festforelæsning” med Henrik Goldschmidt – ”Manden der ville reparere Verden med musik”.

På grund af corona-restriktionerne er festforelæsningen blevet flyttet men vi fastholder tidspunktet for generalforsamlingen – nu som en virtuel begivenhed.

Der udsendes link til generalforsamlingen forinden.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab og budget
 4. Fremtidige aktiviteter og strategiske initiativer
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen (se nedenfor)
 6. Valg af revisor
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Evt. indkomne forslag
 9. Eventuelt

 

Bestyrelsen består af 5-9 medlemmer og evt. 2 suppleanter.

Nuværende medlemmer som ønsker at fortsætte i bestyrelsen:

 • Mia Brøndgaard Andersen, Cand.soc. i Development & International Relations
 • Niels Erik Thomsen, Friis & Moltke, Arkitekt (formand)
 • Signe Mommsen,  Sprog, Udviklingsarbejde (næstformand)
 • Steffen Holme Helledie, UCN, Sport og Events (kasserer)

Afgående:

 • Antje Gimmler,  Professor ved Center for Anvendt Filosofi, Aalborg Universitet

Foreslåede nye medlemmer:

 • Sofie Zehngraff, Stud. mag og Kunstpioner ved Aalborg Universitet
 • Søren Bruun Jensen, Antropolog og mediearbejder

 

Vi vil bede jer overveje at stille op til bestyrelsen i Fredsby Aalborg. Vi kan anbefale en periode med fælleskab og vigtige emner på dagsordenen. Send venligst jeres anmodning til Niels Erik net@stofanet.dk

 

Kontingent

Kære medlem – det er tid at betale kontingent for 2021 / 2022.

Vi vil bede jer så vidt mulig indbetale kontingentet inden 15. marts og senest inden generalforsamlingen den 22. marts 2020.

 • Studerende, lærlinge og unge under 25 år: kr. 20,-
 • Øvrige personer over 25 år: kr. 100,-

Kontingentet kan betales ved en bankoverførsel til:

 

Regnr.: 9280 Kontonr. 1940136667
Eller via MobilePay til nr. 38993

Husk at skrive dit navn i beskedfeltet.

Vi glæder os til at se jer J

På bestyrelsens vegne,
Niels Erik