”Fredscontaineren”

Vi er chokerede over den meningsløse krig i Ukraine men netop nu er det vigtigt at holde fast i de fredsprojekter der pågår. Også efter denne krig bliver der skår der skal klinkes og en fremtidig fred der skal sikres.

Et af foreningens hidtil største projekter, ”Fredscontaineren” er under opbygning i denne tid – et skridt på vejen mod et ”Fredens Hus” i Aalborg og Nordjylland. Fredscontaineren er sponsoreret af Spar Nord Fonden og hjulpet på vej af stor velvillighed fra Nordjyske Museer. Planlægning, opbygning og formidling varetages af udstillingens kurator Oplevelsesdesigner Malene Agermose og foreningens bestyrelse.

Arkitektfirmaet Signatura har projekteret udstillingen, det bæredygtige værksted Råt&Godt udfører snedkerarbejdet og lysdesignerfirmaet LysTek står for lys, lyd og video.

Fredscontaineren skal rundt til en række af byens folkeskoler – med inspiration til både undervisning og uformel brug. Den lander til sidst på Budolfi Plads med offentlig adgang i tre uger.

”Fredscontaineren” skal rundt til byens Folkeskoler og dekoreres udvendigt med grafitti – udført af to kunstnere og en gruppe skoleelever fra Herningvej Skole.

 

Meld dig ind i Fredsby Aalborg og vær med til at støtte en vigtig sag.

Studerende, lærlinge og unge under 25 år: kr. 20,-

Øvrige personer over 25 år: kr. 100,-

Send en mail til foreningen net@stofanet.dk og du hører fra os.

 

Fredsby Aalborg, Generalforsamling

Tirsdag den 22. marts kl. 19.00 på UCN, Hobrovej 85, 9000 Aalborg.

Kom og hør Oplevelsesdesigner Malene Agermose fortælle om ”Fredscontaineren” – den intense proces og det flotte resultat.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab og budget
  4. Fremtidige aktiviteter og strategiske initiativer
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af revisor
  7. Fastsættelse af kontingent
  8. Evt. indkomne forslag
  9. Eventuelt

 

Hvis du overvejer at stille op til bestyrelsen kan vi anbefale en periode med fælleskab og vigtige emner på dagsordenen.

Send venligst en anmodning til Niels Erik net@stofanet.dk