Kære medlemmer og alle med interesse for foreningens arbejde og vision

Vi indkalder til den årlige generalforsamling  i Fred i Verden – Fredsby Aalborg d. 22 marts 2021 kl. 19-20.30

Generalforsamlingen vil i år afholdes digitalt. Linket til generalforsamlingen udsendes forinden pr mail og fremgår ligeledes af sidste tilsendte nyhedsbrev.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab og budget
 4. Fremtidige aktiviteter og strategiske initiativer
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen (se nedenfor)
 6. Valg af revisor
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Evt. indkomne forslag
 9. Eventuelt

 

Bestyrelsen består af 5-9 medlemmer og evt. 2 suppleanter.

Nuværende medlemmer som ønsker at fortsætte i bestyrelsen:

 • Mia Brøndgaard Andersen, Cand.soc. i Development & International Relations
 • Niels Erik Thomsen, Friis & Moltke, Arkitekt (formand)
 • Signe Mommsen,  Sprog, Udviklingsarbejde (næstformand)
 • Steffen Holme Helledie, UCN, Sport og Events (kasserer)

Afgående:

 • Antje Gimmler,  Professor ved Center for Anvendt Filosofi, Aalborg Universitet

Foreslåede nye medlemmer:

 • Sofie Zehngraff, Stud. mag og Kunstpioner ved Aalborg Universitet
 • Søren Bruun Jensen, Antropolog og mediearbejder

 

Vi vil bede jer overveje at stille op til bestyrelsen i Fredsby Aalborg. Vi kan anbefale en periode med fælleskab og vigtige emner på dagsordenen. Send venligst jeres anmodning til Niels Erik net@stofanet.dk