Fredsby Aalborg har netop afholdt den årlige generalforsamling.

–  Med Verdens vigtigste dagsorden

Det har været et aktivt år for foreningen men også et år hvor vores aktiviteter har været berørt af corona og nedlukninger.

Bestyrelsen reflekterer løbende over foreningens målsætning og praksis – og op til generalforsamlingen har vi præciseret vores målsætning i to hovedoverskrifter.

Bestyrelsen har i årets løb præciseret foreningens målsætning til to hovedoverskrifter:

  • Fredsmuseum i Aalborg, med særlig fokus på børn og unge
  • Aalborg som Fredsby og deltager i internationale netværker.

 

Foreningen lægger sig op ad FN’s Verdensmål nr. 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner. Det er samtidig af stor betydning for bestyrelsen at foreningen henvender sig til unge mennesker og ikke mindst til undervisningsinstitutioner på alle alderstrin.

 

Vi har skrevet et åbent brev til byens politikere i Byrådet, Ungebyrådet og Regionsrådet og vil arbejde for en god dialog med politikerne i de kommende år.

Begge vores mål indebærer en stor politisk velvilje, på tværs af alle partier.

Foreningen arbejder pragmatisk med de ressourcer vi har til rådighed. Der har i tiden siden foreningens start været et meget højt aktivitetsniveau og en stor økonomisk omsætning.

Vi har alene kunnet opretholde dette aktivitetsniveau fordi vi har haft enestående samarbejdspartnere og generøse sponsorer. Det vil jeg komme tilbage til.

 

Vigtigste aktiviteter i 2020 /2021

 

Skolernes Fredsdag 2020 og 2021

Herningvej Skole fik på Fredsfestivalen 2019 overdraget ”stafetten” som fredsskole. Der blev fra skolens side gennemført et ambitiøst program for en uges emnearbejde om fred.

Foreningen har i samarbejde med ”Fredsaktivisterne” og FN Forbundet stillet sig til rådighed med kontakter, undervisere og samlet trådene til den store Fredskoncert og emneafslutning i Musikkens Hus.

Fredskoncerten blev desværre aflyst på grund af Corona – men gav anledning til en række mindre koncerter og arrangementer på byens skoler.

Stafetten som Fredsskole i 2021 er ved en højtidelighed givet videre til Gl. Lindholm Skole.

 

Fredsfest i Aalborg Øst 2020

Foreningen arrangerede i samarbejde med ”Fredsaktivisterne” og en række lokale aktører en fejring af FN’s Internationale Fredsdag den 21. september i Aalborg Øst. Herningvej Skole skulle lægge lokaler og udeområder til det officielle program med musik, taler og information om bydelen.

Den store Fredsfest blev desværre aflyst på grund af Corona – men gav anledning til udstillinger og mindre fredsarrangementer i Sundheds- og Kulturhuset og på Trekanten.

 

Fredskoncert med Goldschmidt Akademiet og Aalborg Symfoniorkester 2020

Foreningens store satsning i 2020 var deltagelse i et enestående samarbejde med Aalborg Symfoniorkester og Goldschmidts Musikakademi om en Fredskoncert i Musikkens Hus. De to store musikaktører ville sammen med solist Anders Singh og Herningvej Skole indøve og uropføre en helt ny komposition. Foreningen koordinerede i samarbejde med ”Fredsaktivisterne” og søgte økonomisk støtte fra en række sponsorer. Arrangementet blev desværre også aflyst på grund af Corona.

 

Fredskoncerter på de enkelte skoler 2020

Aflysningen af den store Fredskoncert i Musikkens Hus fik alligevel en utrolig fin afslutning. Musikere fra Symfoniorkesteret og de to solister Singh og Goldschmidt tog rundt på fem udvalgte folkeskoler og gav 14 lokale fredskoncerter for skoleeleverne. Alt sammen inden for Coronareglerne.

 

Videofilmen ”Verdensfreden kommer til Aalborg” 2020

På Fredsdagen den 21. september blev der i samarbejde med Jens Kruhøffers Fredsband og CrossMedia optaget en professionel musikvideo ”Verdensfreden kommer til Aalborg” hvor helt almindelige mennesker ankommer til Aalborg med Nordjyske Jernbaner. De har en smitte med – ikke Corona, men blues – ”Verdensfredens Blues”, som spredtes over hele byen.

Filmen ligger i to udgaver på Foreningens hjemmeside og vil fremover blive brugt til festlig præsentation af foreningen.

Gallapremiere og ministerbesøg 2020

Sponsorer, samarbejdspartnere og foreningens medlemmer var på FN’s 75 års fødselsdag den 24. oktober indbudt til en gallapremiere på filmen.

Rasmus Prehn, som dengang var Minister for Udviklingssamarbejde, havde givet tilsagn om at ville holde fredstalen. Han måtte desværre melde afbud i sidste øjeblik men blev på bedste vis erstattet af Viceborgmester Nuuradiin Hussein.

Ministeren sendte os en flot video hvor han taler om fredsemnet – videoen blev også vist ved gallapremieren.

 

 

 

Foredrag på Folkeuniversitetet 2021

Her i foråret 2021 lanceres i samarbejde med Folkeuniversitetet en række nye foredrag i serien ”Fred i Verden – hvordan?”. Serien har kørt siden foreningens start – med en række væsentlige debattører. Debattørerne er i år professor Antje Gimler der taler om ”Verdensborgerskab”, klimaaktivist Esther Kjeldahl der taler om fred og klima og musiker og fredsforkæmper Henrik Goldschmidt der spiller og taler om at ”reparere Verden med musik”.

Sponsorer

Foreningen har til ovennævnte arrangementer modtaget uvurderlig økonomisk støtte fra en række fonde og kommunale puljer: Gudrun & Palle Mørchs Mindefond har for anden gang doneret kr. 50.000,- til foreningens arbejde men Fredsdagen har også en række særlige sponsorer – Himmerland Boligforening, Aalborg Symfoniorkester,  Event Aalborg, Aalborg Kommunes Skoleforvaltning, Kvartersværkstedet Aalborg og ikke mindst LO Aalborg og en række lokale fagforbund.

Pressekontakt

Foreningen har et godt samarbejde med bl.a. Nordjyske Stiftstidende og har fået optaget flere kronikker og synspunkter, ligesom der har været foromtaler af foreningens arrangementer.

Foreningen har sin egen hjemmeside og Facebookprofil og er aktiv på elektroniske medier. Vi har desuden produceret- eller deltaget i fine små film og radiopodcasts om foreningens fokusområder.

 

Afslutning

Bestyrelsen er generelt meget tilfreds med aktivitetsniveauet i 2020 som er vores tredje arbejdsår. Mange aktiviteter forudsætter langvarig forberedelse. Vi kan med god samvittighed sige, at vi har nået mere end vi troede muligt – men at der stadig vigtige ting vi ikke fik rørt ved.

Der er mange mennesker som har lagt- og stadig lægger et stort stykke arbejde i- og omkring foreningen. Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde og for en stor grad af enighed. Tusind tak til Steffen som varetager foreningens økonomi, til Mia som varetager foreningens aktiviteter på de sociale medier og tak til næstformanden Signe som samler op og kommer med nye ideer.

Tusind tak også til Antje som har været med fra starten men har valgt ikke at stille op igen. Det har været et super-inspirerende samarbejde med dig Antje.

Jeg vil også gerne sige tak til ”Fredsaktivisterne” og især Anna Villadsen for en fantastisk indsats i forbindelse med gennemførelse af arrangementerne – i anledning af FN’s Internationale Fredsdag 2020.

Tusind tak til alle jer medlemmer. Vi håber I også fremover vil støtte op om foreningen og måske lægge en del af jeres flotte engagement i Fred i Verden – Fredsby Aalborg.

På bestyrelsens vegne

Niels Erik Thomsen