Hvem har retten til at bo hvor, når livsbetingelserne på kloden bliver ringere og nye ressourcekrige og pladskonflikter vil opstå? Og hvorfor er det meningsfuldt at forene arbejdet for fred i verden med klimaaktivisme?
“Klimakrisen øger alle eksisterende uligheder. Den er desværre meget fremskreden og mange mennesker og dyr betaler allerede en høj pris for atmosfærens ubalance. Da livsbetingelserne på kloden hele tiden bliver dårligere, vil der opstå nye ressourcekrige og pladskonflikter. For hvem har retten til at bo hvor? I dette foredrag vil filosof, klimaaktivist og forfatter til bogen ’Vi er sammen om at mærke det’, Esther Michelsen Kjeldahl, forklare hvorfor det er meningsfuldt at forene arbejdet for fred i verden med klimaaktivisme. Hun vil komme med konkrete idéer til, hvordan emnet skal kommunikeres på en måde, så det gør indtryk og så flere får lyst til at være med. Det handler om følelser, nærvær og ærlighed om tingens tilstand. Og så handler det om at tale omsorgens frem for fordømmelsens sprog. Hun vil også komme med sit bud på næste skridt på den fælles vej mod en fredelig planet fuld af liv.”
I samarbejde med Folkeuniversitetet inviterede vi d. 30 september til et gratis foredrag med Esther Kjeldahl, klimaaktivist, initiativtager til Den Grønne Studenterbevægelse, forfatter, flittig debattør og kronikør i klimadebatten i Auditoriet på Badehusvej.
Foredraget var det andet i vores foredragsrække “Tidens store spørgsmål”, hvor Esther på oplysende og inspirerende vis gjorde os klogere på, hvorfor klima og fred bør tænkes sammen.
Foredraget var sponsoreret af en flot donation fra Gudrun & Palle Mørchs Mindefond.
Tusind tak til Esther Kjeldahl for at tage turen til Aalborg og tak til alle, der deltog i foredraget!
...