Fredsby Aalborg deltager i et offentligt online-møde om et dansk fredsmuseum.

Søndag den 9. maj 14.00 – 16.00

Den traditionsrige fredsforening ”Aldrig mere Krig” som i år fylder 100 år har inviteret Niels Erik Thomsen, nuværende bestyrelsesmedlem- og Malene Agermose, tidligere bestyrelsesmedlem i Fredsby Aalborg med til dialogmøde om etablering af et moderne fredsmuseum.

Fredsby Aalborg har i flere år arbejdet for etablering af et fredsmuseum i Aalborg

Der er ikke tale om et museum i traditionel forstand men i højere grad om et formidlings- og forskningscenter for fred, hvor ikke mindst børn og unge kan søge aktuel viden om verdens tilstand og lokale berøringsflader.

Museet er samtidig tænkt til at rumme en række kulturelle tilbud – eksponeret i et godt samarbejde med de mange eksisterende museer.

”Aldrig Mere Krig” ønsker i lighed med Fredsby Aalborg de mange danske krigsmuseer suppleret med et fredsmuseum der kan formidle viden om fred og konflikt – og give oplevelser på linje med f.eks. Nobels Fredscenter i Oslo.

Mødet afholdes online via zoom og man får adgang til via dette link fra kl. 13.45:

https://us02web.zoom.us/j/81696880261?pwd=bHhITDJiMkJrT0JKME41TEVObElzUT09

Program:

14.00: Velkomst og introduktion
Hasse Schneidermann, Medlem af Aldrig Mere Krigs hovedbestyrelse.
Aldrig Mere Krig har længe ønsket at de mange danske krigsmuseer blev suppleret med et
fredsmuseum der kan formidle fred og skabe muligheder for oplevelser, der både forandrer,
forundrer og forvandler den besøgende i stil med f.eks. Nobel Fredsmusset i Oslo. AMK har i
mange år ønsket øget fokus og flere midler til egentlig dansk fredsforskning, og mener at et
dansk fredsmuseum også skal forske i konfliktløsning og fredsspørgsmål og således blive kendt
som et moderne forsknings- og oplevelsescenter i Danmark.

14.10: Fredsmuseum i Aalborg – tanker og planer
Niels Erik Thomsen, Bestyrelsesformand i Fredsby Aalborg
Fredsby Aalborg arbejder for etablering af et fredsmuseum i Aalborg, til formidling af den
viden og det engagement der samles omkring FN’s verdensmål nr. 16 om fred, retfærdighed
og stærke institutioner. På sigt etableres et virtuelt museum som forbindelsesled til de øvrige
fredsbyer og til FN’s institutioner. I sin endelige form er fredsmuseet en bygning, som samler
de aktiviteter og formidler den viden som akkumuleres i projektet.

14.30: Fredsmuseum som oplevelsescenter
Malene Agermose, Oplevelsesdesigner
Malene Agermose Pedersen er oplevelsesdesigner. Hun skrev i 2018 speciale om
”oplevelsesdesign på et museum om fred” på Ålborg Universitets linje for oplevelsesdesign.
Med en teoretisk ballast og overblik over hvordan fred formidles andre steder i verden er hun
optaget af skabe et museum, med det formål at påvirke individers sansning og følelser, så de
indbydes til at tage forventning og forestillinger op til revision og eventuelt ændre dem,
designet så det kan få indflydelse på freden i verden.

15.00: Dialog med mødedeltagerne

15.45 Refleksion over det hørte og tanker om de næste skridt

15.55: Afslutning