13. – 14. september 2019

Fredsby Aalborg havde en velbesøgt bod på Bæredygtighedsfestivalen. 
Der blev arrangeret Walk & Talk om Verdens vigtigste emne.
Der blev stillet tre valgfrie spørgsmål om fred og der kom mange gode tilbagemeldinger fra deltagerne.

Et lille udsnit er gengivet herunder:
”Hvert enkelt menneske er starten på en fredsbevægelse – hvis man vil”
”Vær åben overfor andres synspunkter og perspektiver – og forstå at der er kulturelle forskelle”
”At gå i skole og have gode venner – jeg elsker planter”
”For mig betyder fred – ro og samhørighed. Så behandl hinanden ordentligt”

Udgiver
Niels Erik Thomsen
Fredsby Aalborg