Generalforsamling  2022

Tidspunkt: Mandag den 22. marts kl. 19.00-20.30

Mødested: UCN Hobrovej 85, 9000 Aalborg

 

Bestyrelsens beretning  

Generelt

Det har på mange måder være et fantastisk år for foreningen. Der har været flere afgørende begivenheder med stor betydning for vores legitimitet og aktiviteter.

Der har stadig været corona og nedlukninger, men vi har også oplevet at kunne mødes igen og genoptage vores fysiske arrangementer.

Krigen i Ukraine gør vores arbejde uhyggelig aktuelt, i en sag vi gerne havde været foruden. Der er sket det, vi i foreningen netop arbejder for at forhindre.

Krig er en uacceptabel løsning på enhver konflikt men også efter denne krig bliver der skår der skal klinkes og venskaber der skal genoprettes. Vi vil nu og fremadrettet arbejde for dialog og venskab som den eneste farbare vej til fred.

Vores grundlæggende holdning er tilkendegivet i foreningens ”Vision” og vedtægter.

Bestyrelsen reflekterer løbende over foreningens målsætning og praksis – og allerede op til sidste generalforsamling præciserede vi vores målsætning i to hovedoverskrifter.

  1. Et ”Fredens Hus” i Aalborg – med særlig fokus på børn og unge
  2. Aalborg og Nordjylland som Fredsby – og deltager i internationale netværker

Vi lægger os samtidig op ad FN’s Verdensmål nr. 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner. Signe vil uddybe de to målsætninger under pkt. 4 i dagsordenen. – om fremtidige aktiviteter og strategiske initiativer.

Det er af stor betydning for bestyrelsen at foreningen henvender sig til unge mennesker og ikke mindst til undervisningsinstitutioner, på alle alderstrin.

Vi har op til valget skrevet et åbent brev til byens politikere i Byrådet, Ungebyrådet og Regionsrådet og vil arbejde for en god dialog med politikerne i de kommende år.

Begge vores mål indebærer en stor politisk velvilje, på tværs af alle partier.

Foreningen arbejder pragmatisk med de ressourcer vi har til rådighed. Der har i tiden siden foreningens start været et meget højt aktivitetsniveau og en stor økonomisk omsætning.

Vi har alene kunnet opretholde dette aktivitetsniveau fordi vi har haft enestående samarbejdspartnere og generøse sponsorer. Det vil jeg komme tilbage til.

 

Vigtigste aktiviteter i 2021 /2022

 Jeg vil kort gennemgå foreningens aktiviteter i det forløbne år.

Der er regelmæssigt, ca. en gang om måneden afholdt bestyrelsesmøder ud over de arbejdsmøder der hører til aktiviteterne, og der er hen over året udsendt 8 nyhedsbreve.

Blandt foreningens aktiviteter vil vi med glæde nævne:

 

Bevilling fra Spar Nord Fonden

En meget vigtig begivenhed for foreningen i år var tildelingen af en flot donation fra Spar Nord Fonden. Vi har søgt om et treårigt samarbejde med Fonden og modtog for det første år kr. 130.000,- – et svimlende beløb som både giver handlingsmuligheder og legitimitet.

Jeg kan med både med stolthed og glæde røbe, at vi for et par dage siden har fået meddelelse om at Spar Nord Fonden har vurderet årets aktiviteter så positivt, at man også for det kommende år har valgt at donere kr. 130.000,- J

 

Online foredrag med Antje Gimmler

Det første foredrag i den fortsatte serie om ”Fred i Verden – hvordan” holdtes online i april af Antje Gimmler som er professor i Anvendt Filosofi på Aalborg Universitet og tidligere medlem af bestyrelsen i Fredsby Aalborg.

Antjes emne var verdensborgerskab – ”Er verdensborgerskab vejen til fred?”.

Allerede i den antikke filosofi har man set mennesket som del af helheden – ikke kun som ansvarlig for et begrænset fællesskab, men som verdensborger for alle mennesker og i hele verden.

 

Onlinedrøftelse af museumstanken med Aldrig mere Krig

Den traditionsrige fredsforening ”Aldrig mere Krig” som sidste år fyldte 100 år havde inviteret Niels Erik – og oplevelsesdesigner Malene Agermose, tidligere bestyrelsesmedlem i Fredsby Aalborg med til dialogmøde om etablering af et moderne fredsmuseum i Danmark.

Fredsby Aalborg har som bekendt i flere år arbejdet for etablering af et fredsmuseum i Aalborg – det vi nu kalder et ”Fredens Hus”. Det gjorde os interessante i denne sammenhæng.

 

Foredrag med Esther Kjeldahl

Det næste foredrag i rækken afholdtes i samarbejde med Folkeuniversitetet – af en af klimabevægelsens mest markante unge fortalere, Esther Kjeldahl.

Esther Kjeldahl er medinitiativtager til Den Grønne Studenterbevægelse, forfatter, flittig debattør og kronikør i klimadebatten. Esthers overskrift var ”Vi er sammen om at mærke det” – hvor hun redegjorde for, hvorfor det er meningsfuldt at forene arbejdet for fred i verden med klimaaktivisme. Det handler om følelser, nærvær og ærlighed om tingens tilstand. Og så handler det om at tale omsorgens- frem for fordømmelsens sprog.

 

FN’s Internationale Fredsdag

Foreningen arbejdede også i år sammen med bl.a. Fredsaktivisterne og FN-forbundet om fejringen af FN’s Internationale Fredsdag den 21. september. Oplægget til den store begivenhed var tanken om ”En bevægelse for fred”. Deltagerne bevæger sig på alle måder – løber, cykler, sejler osv. til et fælles mål ved Musikhuspladsen hvor ”bevægelsen” samles op og kulminerer i en fest med musik og taler. Det blev et arrangement af stor kvalitet men med alt for få deltagere.

 

Foredrag med Henrik Goldschmidt

Foreningens eget arrangement på Fredsdagen var et velbesøgt musikforedrag, ”Manden der ville reparere Verden med musik” med musiker og fredsforkæmper Henrik Goldschmidt, igen afholdt i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Takket være et flot sponsorat fra Gudrun & Palle Mørchs Mindefond blev både dette og foredraget med Esther Kjeldahl udbudt med gratis entre’.

 

Quo Vadis på FN Dagen

På FN Dagen den 24. oktober viste vi i samarbejde med ”Biffen” den prisbelønnede film ”Quo Vadis Aida”. Filmen har udgangspunkt i den rædselsvækkende krig på Balkan i årene 1991-1999.

Det hele kulminerede i juli 1995 da den bosnisk-serbiske hær indtog ”den sikre zone” Srebrenica i det østlige Bosnien. Det er lige her filmens handling udspilles.

Fredsby Aalborg indledte filmen med en kort præsentation.

ATLAS -Koncert med Kenneth Dahl Knudsen

Lukas Bysted havde henvendt sig til foreningen vedr. samarbejde omkring en musik-workshop og koncert – med Kenneth Dahl Knudsen og en række internationale musikere.

Kenneth Dahl Knudsens lokale og internationale ambitioner ligger i unik forlængelse af Fredsby Aalborgs målsætning. Kenneth samler internationale musikere på tværs af kultur og etnicitet – og komponerer ny musik med internationale overtoner.

Den store dagsorden er, med musikkens universelle sprog at formidle fred og venskab – også hvor det ikke er selvfølgelig luksus.

Det blev en fantastisk flot koncert i Utzon Centret med en fyldt sal og natudsigt over fjorden. Fredsby Aalborg indledte koncerten med en kort præsentation.

”Fredscontaineren”

Et af foreningens hidtil største projekter, ”Fredscontaineren” er under opbygning i denne tid – et skridt på vejen mod et ”Fredens Hus” i Aalborg og Nordjylland. Fredscontaineren er sponsoreret af Spar Nord Fondens flotte bevilling og hjulpet på vej af stor velvillighed fra Nordjyske Museer. Planlægning, opbygning og formidling varetages af udstillingens kurator Oplevelsesdesigner Malene Agermose og af foreningens bestyrelse.

Arkitektfirmaet Signatura har projekteret udstillingen, det bæredygtige værksted Råt&Godt udfører snedkerarbejdet og lysdesignerfirmaet LysTek står for lys, lyd og video. Fredscontaineren skal rundt til en række af byens folkeskoler – med inspiration til både undervisning og uformel brug. Den lander til sidst på Budolfi Plads foran Aalborg Bymuseum med offentlig adgang i tre uger.

Ukrainsk Kulturaften med Ganna Gryniva.

Lukas Bysted havde igen henvendt sig angående muligheden for et spændende musikalsk samarbejde – denne gang med den ukrainske folkemusiker Ganna Gryniva. Vi har i sidste weekend været medarrangør og bidragyder til et enestående musikalsk foredrag om ukrainsk kulturarv, sprog og den moderne ukrainske kamp for en selvstændig kulturel identitet og historie.

 

Afslutning

Bestyrelsen er generelt meget tilfreds med aktivitetsniveauet i 2021 som er vores fjerde arbejdsår. Mange aktiviteter forudsætter langvarig forberedelse. Vi kan med glæde sige, at vi har nået mere end vi troede muligt – men at der stadig vigtige ting vi ikke fik rørt ved.

Der er mange mennesker som har lagt- og stadig lægger et stort stykke arbejde i- og omkring foreningen. Jeg vil gerne sige tusind tak til bestyrelsen for et godt samarbejde og for en stor grad af enighed. Tusind tak til Steffen som varetager foreningens økonomi, til Mia som varetager foreningens aktiviteter på de sociale medier og tak til næstformanden Signe som samler op og kommer med nye ideer.

Tusind tak også til Sofie og Søren som har valgt ikke at stille op igen. Det har været et super-inspirerende at arbejde sammen med jer. Søren har som leder af TV Fritid lovet fortsat at tilgodese foreningens arrangementer.

Tusind tak til foreningens medlemmer for et godt år. Vi håber I også fremover vil støtte op om foreningen og måske lægge en del af jeres engagement i Fred i Verden – Fredsby Aalborg.

På bestyrelsens vegne

Niels Erik Thomsen