Vi er midt i en krise af ukendte dimensioner men måske med helt nye muligheder indenfor rækkevidde.

Det har vist sig at der kan rejses enorme summer til forsvar for vores liv og helbred. Spørgsmålet er hvad der skal til for at vende al denne energi mod en mere langsigtet strategi – en løsning på verdens modsætninger og en mere afbalanceret fordeling af jordens ressourcer.

Det viser sig at overfor en lille, livsfarlig virus er vi alle i samme båd. Vi kæmper hver for sig i de små hjem, i fattige og rige lande, i hele verdensdele men problemet kan i realiteten kun løses i fællesskab.

Potentialet til fællesskab ligner klimaforandringernes nødvendige krav til handling – med Coronaen som indpisker går alt blot meget hurtigere. I denne sag har vi alle risikoen helt inde på livet – her kan ikke stilles spørgsmålstegne ved farligheden og relevansen, den viser sig i nøgterne statistikker. Vi kan selv blive syge og dø af den.

Ligesom i andre store konflikter er vores bedste mulighed at forebygge – at hindre problemerne i at opstå og udvikle sig. At finde en vaccine!

Sygdomme og konflikter kan opstå i fjerne lande og vokse sig store på grund af fattigdom og mangel på ressourcer. På et eller andet tidpunkt rammer det os alle – som sygdomme, som krige eller som folkevandringer.

Vaccinen, den bedste og billigste forebyggelse er: at tage ansvar og sørge for at alle mennesker har mulighed for et ordentligt liv.

I denne situation har vi vist at vi kan ofre vores egen bekvemmelighed for at tjene en fælles sag. Vi kan leve på et lavere blus, skære ned på overflødig luksus, se kvaliteterne i hverdagens rutiner og glædes over beskedne muligheder.

Pandemien har skabt potentiale til en mere afbalanceret fordeling af jordens ressourcer. Hvis vi kan fastholde offerviljen kan vi give fattigere befolkninger det momentum der skal til for komme bedre med. Vi taler ikke om at øge udviklingsbistanden en smule men om en målrettet omfordeling af ressourcerne.

Der er åbnet et vindue til at få gjort noget ved de store spørgsmål, både på det private og det politiske plan. Det er tiden at skabe internationale venskaber og det er tiden at sløjfe de fjendebilleder og fordomme vi efterhånden tager for givet – eller hindre nye i at opstå.

Vi skal tænke militære løsninger ud den internationale dagsorden og gå efter fred og venskab.

Verden er en smeltedigel af kultur, ideer, talent – det er en ressource som findes alle steder og en rigdom som vi alle har del i.

Mikhail Gorbachev tidligere præsident og modtager af Nobels Fredspris – som ved fredeligt diplomati var med til at afslutte Den Kolde Krig, siger det på denne måde – ”Vi er nødt til at afmilitarisere verdens anliggender, international politik og politisk tænkning og omfordele midler fra militære formål til de formål, der tjener menneskelig sikkerhed”

Coronakrisen har et endnu bedre potentiale end klimaforandringerne til at bringe os sammen om en fælles sag.

Viljen er afgørende. Ressourcerne er til stede, blot vi bruger dem ud fra vores målsætning. Den gode vilje skal komme fra os alle. Politikerne står for udmøntningen – det har vi valgt dem til. De skal skabe omdrejninger i den gode spiral.

FN og FN’s institutioner er vores bedste redskab til at sætte gang i den gode spiral.

FN’s 17 verdensmål er den nye dagsorden for en bæredygtig udvikling – ”hvor ingen lades tilbage”.

Hvordan kan vi ”almindelige” mennesker tage del i de store spørgsmål?

Skal man være ekspert eller være politiker for at gøre en forskel. Nej, som engagerede borgere kan vi anspore forskning og diplomati til fred og venskab, ved at levere en konstant opmærksomhed og et vedvarende ønske.

Aalborg og Nordjylland har en vigtig rolle at spille.

Kendte formidlere som New York Times og det internationale tidsskrift Monocle har kastet et yderst positivt blik på Aalborg og Nordjylland – og betegnet os som en af Verdens mest interessante byer at besøge. Byen har i samme periode ledt efter sit DNA – en mental overbygning til vores dejlige by og landsdel.

Vi mener Aalborg og Nordjyllands DNA skal findes i arbejdet for fred i Verden. Aalborg skal være en Fredsby.

Vi har dannet en forening til fremme af dette formål. Foreningens internationale mål ligger i direkte forlængelse af Aalborgs bedste traditioner. Aalborg har en lang historie med internationalt arbejde og er måske bedre kendt ude i den store verden for sin bæredygtighedsdagsorden, end i sin egen by. Her blev Aalborg-Charteret født i 1994 – en konsensuserklæring om europæiske byer for bæredygtighed med efterhånden 3000 underskrivere.

Aalborg har desuden et flot internationalt perspektiv i venskabsbyerne – 34 venskaber med fokus på kulturel udveksling og erhvervsmæssig samarbejde. Så sent som i 2019 indledte man et løfterigt venskab med den indiske by Tumakuru.

Vi foreslår at Aalborg tilføjer et nyt fokus til sin internationale strategi og udvider venskabsbybegrebet med et Fredsby-begreb.

Betegnelsen Fredsby skal komme indefra. Foreningens mål for Aalborg og Nordjylland er at inspirere og motivere byens borgere, erhvervsliv og administration til at støtte opbygningen af en stærk platform for internationalt fredsarbejde.

Foreningen har siden sin start i 2017 været initiativtager til en række markante projekter med henblik på at samle opmærksomhed omkring byens muligheder og arbejdet for fred.

Foreningen har i samarbejde med Folkeuniversitetet afholdt en lang række foredrag med den med den fælles overskrift ”Fred i Verden – hvordan”. Hvor kendte debattører og politiske personer har givet deres vinkel på spørgsmålet. I 2019 deltog

foreningen i Bæredygtighedsfestivalen med foredraget ”New Nordic Peace” om mulighederne for nordisk fredssamarbejde og markedsboden – Walk & Talk for fred.

FN’s Internationale Fredsdag blev, i Samarbejde med Ung Aalborg og Filstedvejens Skole fejret med en stor Fredsfestival over to dage. På festivalens første dag afsluttede 700 elever fra Filstedvejens Skole en uges emnearbejde om fred med en række flotte aktiviteter og løb mere 2000 km for fredens sag.

I 2020 har foreningen indledt et samarbejde med Herningvej Skole, Goldschmidts Musikakademi, Aalborg Symfoniorkester og kunstneren Marit Benthe Norheim om en omfattende fejring af FN’s Internationale Fredsdag. Herningvej Skole bliver centrum for en række begivenheder og Aalborg Symfoniorkester vil sammen med Goldschmidts Musikakademi og Herningvej Skole uropføre en ny komposition. Musikkens Hus bliver fyldt af musik og events for fredens sag.

I byen og landsdelen findes talrige eksisterende projekter som tangerer foreningens formål og der søsættes løbende nye initiativer som peger samme vej. Vi vil inspirere til en fælles overskrift – et fælles gulvtæppe at stå på. Alle kan komme med, borgere institutioner og erhvervsliv og være en del af en større betydning ”- en del af Fredsby Aalborg”.

Foreningen vil søge at motivere Byrådet og Regionsrådet til at indmelde Aalborg og Nordjylland i relevante internationale netværker – Global Compact, Global Compact Cities, Mayors for Peace, International Cities of Peace m.fl.

Hvis vi skal give et billede på vores fælles håb og fælles projekt må vi løfte blikket og lægge nakken tilbage. Her kan vi følge Den internationale Rumstation – resultatet af et tæt samarbejde mellem en række lande som i andre sammenhænge er rivaler. Det kan lade sig gøre at løse komplekse opgaver i fællesskab og i mere end 20 år holde dem flyvende – på trods af kriser og epidemier. Danmark har ydet væsentlige bidrag til projektet og endda haft en astronaut med – Aalborg er også derude – med sine satellitter.

Den samme viden og vilje skal vi sætte ind på at løse fredsopgaven – formuleret i FN’s Verdensmål nr. 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner.