Kære politikere i Byråd, Ungebyråd og Regionsråd. 

I har gennem flere år modtaget en række af ”Fred i Verden – Fredsby Aalborgs” nyhedsbreve og måske reflekteret over foreningens aktiviteter for at sætte verdensfred på dagsordenen i Aalborg og Nordjylland.

Flere af jer har reageret positivt på vores henvendelser og enkelte har vist os den flotte opmærksomhed at være deltagere i- eller talere til vores arrangementer.

Tusind tak for det.

Foreningen har gennem medlemsfremgang og gode aktiviteter legitimeret sin eksistens og begynder nu at søge fondsmidler til arbejdet med to langsigtede mål.

Vi håber meget på jeres velvillige indstilling – en velvilje som er helt afgørende for projektets fremtid.

 

Fredsmuseum i Aalborg

Fredsby Aalborg vil medvirke til at etablere et aktivt Fredsmuseum med særligt fokus på børn og unge.

”Fredens hus starter som en tanke, en drøm, et samarbejde mellem engagerede mennesker og udvikler sig som en række begivenheder, et oplevelsesforum, et vindue til verden, en fysisk manifestering og til sidst en bygning der rummer- og formidler det vedvarende arbejde for en fredelig og bæredygtig Verden”.

Oplevelser og indsigt giver især de unge mulighed for at tage stilling og skabe fornyelse.

Foreningen samarbejder i 2022 med Aalborg Historiske Museum om etablering af en udstilling – ”Fredsarbejde i Nordjylland”. En flot optakt til arbejdet med et kommende Fredsmuseum.

Nobels Fredscenter i Oslo og Memorial de Caen i Frankrig er inspirationskilder, ligesom vi vil følge udviklingen af det kommende FN-museum, ”UN Live” i København.

 

Aalborg som Fredsby – og deltager i internationale netværker 

Fredsby Aalborg vil inspirere til at samle enkeltpersoner, erhvervsvirksomheder, undervisningsinstitutioner og administration omkring Aalborg og Nordjylland som Fredsby.

Et overordnet mål for foreningen er et tillidsfuldt samarbejde med Byråd, Ungebyråd og Regionsråd frem mod et fælles ønske om at engagere Aalborg og Nordjylland i de bedste internationale netværker for fred og bæredygtig udvikling.

Vi vil så vidt mulig inspirere alle lokale politikere til at se positivt på byens og landsdelens muligheder som Fredsby og søge jeres støtte til indmeldelse i relevante netværker, f.eks.:

  • FN’s Global Compact Cities Programme
  • International Cities for Peace
  • Mayors for Peace
  • International Peace Museums

 

Bestyrelsen i ”Fred i Verden – Fredsby Aalborg”
Ved Bestyrelsesformand Niels Erik Thomsen