Åbent brev til Politikerne
Fredens Hus i Aalborg

 

Kære politikere
Foreningen Fred i Verden – Fredsby Aalborg er stiftet i 2018. Foreningen har
siden stiftelsen været initiativtager til- og samarbejdspartner i en lang række
projekter og arrangementer, som uden partipolitisk tilhørsforhold sætter
fredsarbejdet på dagsordenen.

Et af foreningens langsigtede mål er etablering af et Fredens Hus i Aalborg –
med særligt fokus på børn og unge. Målet er et aktivt fredsmuseum hvor børn,
unge – og ældre, kan beskæftige sig med emnet fred ud fra alle tænkelige
vinkler – egne fortællinger, det internationale udsyn, historiens vingesus,
musik, teater, film, spil, animationer og tidens trends.
Aalborg er en by med stolte internationale traditioner – en del af byens DNA.

Vi vil opfordre politikere fra alle politiske partier til at tage vores idé med i den
nye byrådssamling – så vi i fælleskab kan arbejde for et Fredens Hus, til
glæde og inspiration for nuværende og kommende unge i Aalborg og
Nordjylland.

Vi har mulighed for at grundlægge et lokalt center for fredsarbejde med
internationalt perspektiv, som også kan tiltrække aktiviteter og besøgende til
vores dejlige by og landsdel.

I er meget velkomne til at kontakte os for at høre mere om vores ideer.

Venlig hilsen
Bestyrelsen i Fredsby Aalborg

 

Fredsby Aalborg